< Kuulutukset
26.04.2018

Katusuunnitelmaehdotus, Rekkatie, Bastukärr

Bastukärrissä sijaitsevan Rekkatien katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä, 26.4.-11.5.2018 välisenä aikana toimiston aukioloaikoina sekä kunnan nettisivuilla www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/katu-_ja_viheralueet/katujen_rakentaminen/nahtavilla_olevat_katusuunnitelmat.

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131, SIPOO, tai kirjaamo@sipoo.fi

 

Tekniikka- ja ympäristöosasto
Sipoossa 26.4.2018

 

 


Viimeksi muokattu
20.04.2018