< Kuulutukset
14.02.2019

Avustukset sosiaali- ja terveysalalla toimiville organisaatioille 2019

Hakemuksesta on käytävä ilmi toiminnan laatu, kustannukset ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa avustuksen suuruuteen. Mikäli toiminta käsittää myös muita paikkakuntia, on hakemuksesta erityisesti ilmettävä, missä määrin toiminta tapahtuu Sipoossa.

Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan: Sipoon kunta, sosiaali- ja terveysosasto, PL 7, 04131 SIPOO.

Hakuaika sosiaali- ja terveystoimintaan 29.3 klo 14:00 asti.

Lisätietoja; Marina Forsström, puh. 050 360 3840.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sipoossa 14.2.2019


Viimeksi muokattu
12.02.2019