< Kuulutukset
15.02.2019

Sipoon uusi rakennusjärjestys voimaan

Sipoon kunnanvaltuusto on päätöksellään 11.12.2017 § 129 hyväksynyt rakennusjärjestyksen. Helsingin hallinto-oikeus on 14.12.2018 antamalla päätöksellään todennut rakennusjärjestyksen lainmukaiseksi lukuun ottamatta sivuasuntoja koskevaa luvun 4.2.1 toista kappaletta. Tältä osin Sipoon kunnanhallitus on hakenut valituslupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Tällä kuulutuksella rakennusjärjestys kuulutetaan voimaan 1.3.2019 lukuun ottamatta mainittua luvun 4.2.1 toista kappaletta.

Voimaansaatettavaan rakennusjärjestykseen voi tutustua tämän linkin kautta:

https://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/rakentaminen/rakennusjarjestys

 

Kunnanhallitus
Sipoossa 15.2.2019


Viimeksi muokattu
14.02.2019