< Kuulutukset
28.05.2020

Hyväksytty asemakaava, RA5 Kaunissaaren ranta-asemakaava

Valtuusto on päätöksellään 18.5.2020 § 22 hyväksynyt RA5 Kaunissaaren ranta-asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 26. toukokuuta 2020 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

 

Valtuusto

Sipoossa 28.5.2020


Viimeksi muokattu
27.05.2020