< Kuulutukset
28.05.2020

Hyväksytty asemakaava, T9 Taasjärvi IV:n asemakaava

Valtuusto on päätöksellään 18.5.2020 § 20 hyväksynyt T9 Taasjärvi IV:n asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 26. toukokuuta 2020 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

 

Valtuusto

Sipoossa 28.5.2020


Viimeksi muokattu
27.05.2020