< Kuulutukset
25.06.2020

Hyväksytty asemakaava, NG9 Pohjanniityn asemakaava

Valtuusto on päätöksellään 15.6.2020 § 35 hyväksynyt NG9 Pohjanniityn asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 23. kesäkuuta 2020 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

 

 


Viimeksi muokattu
17.06.2020