Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
08.10.2015

Influenssarokotus (kausi-influenssarokote)

Sipoon terveyskeskuksessa rokotetaan syksyllä 2015 seuraavasti:
01.10.2015

Hyväksytty asemakaavan muutos

Kunnanhallitus on 22.9.2015 päätöksellään 175. § hyväksynyt Kartanonrinteen EN-tontin asemakaavan muutoksen (NG 10).
10.09.2015

Hyväksyttyjä asemakaavoja

Sipoon valtuusto on päätöksillään 7.9.2015 § 55 ja § 56 hyväksynyt N 40 Jokilaakson asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ja N 44 SR-Raudan korttelin asemakaavan muutoksen.
03.09.2015

Asemakaavoja vireille

Boxin työpaikka-alue, Taasjärvi IV:n asemakaava ja Hiekkamäentien asemakaava ja asemakaavan muutos on nähtävillä 3.9.-5.10.2015
01.09.2015

Valtuuston kokous 7.9.2015

Sipoon valtuusto kokoontuu Wessmansalissa (Iso Kylätie 8, Nikkilä) maanantaina 7. syyskuuta 2015 klo 18.00.
27.08.2015

Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroavustus 2015

Sipoossa rekisteröidyt yleishyödylliset yhteisöt, jotka harjoittavat liikunta-, nuoriso- tai kulttuuritoimintaa, voivat hakea seurantalojen tai vastaavien kiinteistöveroavustusta Sipoon kunnan vapaa-ajanjaostolta, PL 7, 04131 SIPOO.
27.08.2015

Ympäristölupahakemus pilaantumattoman maa-ainesjätteen hyödyntämiseksi

YIT Rakennus Oy (Panuntie 11, 00620 Helsinki) hakee ympäristönsuojelulain (527/2004) 27 §:n mukaista lupaa ylijäämämaan hyödyntämiselle ja aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §). Toiminta tapahtuu Sipoossa, Myyraksen kylässä kiinteistöllä 753-420-1-154, Lahdentie (tie 140) itäpuolella. Lupaa haetaan toistaiseksi.
13.08.2015

Katusuunnitelmaehdotus

Katusuunnitelmaehdotus asemakaava-alueen T 7A Pähkinälehdon laajennus, osa A:n liittymien rakentamiseksi Uudelle Povoontielle (mt 170) pidetään maankäyttö- ja rakennus-asetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä, 13. – 27.8.2015 välisenä aikana toimiston aukioloaikoina.
13.08.2015

Voimaan tulleet asemakaavat

Valtuusto on päätöksillään 15.6.2015 § 36 ja § 37 hyväksynyt Pähkinälehdon laajennuksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava T 7A) sekä Kalliomäen asemakaavan muutoksen (kaava T 8). Kunnanhallitus on päätöksellään 2.6.2015 § 142 hyväksynyt Erottajan asemakaavan muutoksen (kaava N 41).
13.08.2015

Immersbyn osayleiskaavaehdotus (kaava G 21)

Kaava-alue käsittää Immersbyn kylätaajaman alueen Lounais-Sipoossa. Suunnittelualueeseen kuuluu myös pieniä osia Hindsbyn ja Östersundomin kylistä.

Arkisto

2020 (66)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit