Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
13.08.2015

Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen luonnos (kaava RA 4)

Ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Ranta-asemakaavan muutosalue sijaitsee Sipoon saaristossa Löparön saaren eteläkulmassa Krokholmenin niemessä.
08.08.2015

Ympäristölupahakemus betonijätteen hyödyntämiseksi

Kim Wickström hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista lupaa betonijätteen hyödyntämiselle metsä- ja peltoteiden rakenteissa Sipoon Linnanpellossa.
25.06.2015

Hyväksyttyjä asemakaavoja ja osayleiskaava

Valtuusto on päätöksillään 15.6.2015 § 35, § 36 ja § 37 hyväksynyt Pähkinälehdon laajennuksen osan A asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava T 7 A), Kalliomäen asemakaavamuutoksen (kaava T 8) sekä ELY-keskuksen oikaisukehotuksen mukaisesti oikaistun Talman osayleiskaavan (kaava G 21)
11.06.2015

Sipoon vesilaitos myy käytöstä poistetun ajoneuvon tarjouskyselyn perusteella

Sipoon vesilaitoksen käytössä ollut Volkswagen-merkkinen avolava-huoltoauto hiab-nostimella on poistettu tieliikeenteestä vaihdelaatikkovian vuoksi.
11.06.2015

Kaavoituskatsaus 2015

Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan ajankohtaisista maankäytön suunnitteluhankkeista. Kaavoituskatsauksesta löytyy myös yhteystiedot ja ohjeet, miten voi itse osallistua ja vaikuttaa maankäyttöä koskevaan suunnitteluun.
11.06.2015

Hyväksytty asemakaavan muutos

Kunnanhallitus on 2.6.2015 päätöksellään 142. § hyväksynyt Erottajan asemakaavan muutoksen (N 41).
04.06.2015

Kunnan palvelut kesällä 2015

Sipoon kunnan vaihde 09 23531 palvelee koko kesän ma–to klo 8–15.30 ja pe klo 8–14. Asiakaspalvelu (Info), kunnanviraston toimistot ja kunnan kassa ovat suljettuina 29.6.–26.7.2015.
04.06.2015

Massbyn ratsastuskeskuksen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma uudelleen nähtäville

Massbyn ratsastuskeskuksen asemakaavamuutoksen (kaava M 2) suunnittelualuetta on laajennettu.
28.05.2015

Säännöllisen käyttövuoron varaaminen: Nikkilän nuorisotalo ja Nuorisotila Pleissi

Yhdistyksiä ja ryhmiä, jotka haluavat varata vakituisen käyttövuoron kyseisistä tiloista toimikaudella syksy 2015 - kevät 2016 pyydetään jättämään kirjallinen hakemus liikunta- ja nuorisopalveluille osoitteeseen Sipoon kunta, Nuorisopalvelut, Liljeberg, Pl 7, 04131 Sipoo, viimeistään 18.6.2015.
25.05.2015

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ympäristönsuojelupäällikön päätökset ja niihin liittyvät valitusosoitukset ovat julkisesti nähtävinä Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosastolla, osoite Iso Kylätie 18, Sipoo, viraston aukioloaikoina 22.5. – 22.6.2015.

Arkisto

2020 (65)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit