Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
13.03.2014

Vireillä Sipoon kunnan Rakennusvalvonnassa

Kiinteistö OY Sipoon PT-logistiikkakeskus ja Sipoon kunta hakevat maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:n mukaisia rakennuslupia Sipoon kunnan Martinkylään Bastukärrin asemakaava-alueen kortteliin 700, logistiikkakeskusta palveleville rakennuksille. Logistiikkakeskuksessa varastoidaan ja kerätään SOK:n päivittäistavaroita.
13.03.2014

Tiedote ympäristölupahakemuksesta

Kari Ikävalko hakee ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaista lupaa kotieläinsuojalle.
06.03.2014

Yksityisteiden kunnossapitoavustus 2014

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta voi anoa 4.4.2014 mennessä. Avustusta voi hakea myös teille, joiden osalta on jätetty tiekunnan perustamista koskeva anomus.
06.03.2014

Maantien 1521 parantaminen

Liikennevirasto on hyväksynyt päätöksellään 4921/0720/2013, 4.12.2013 tiesuunnitelman ”Nikinmäki – Nikkilä maantien 1521 parantaminen välillä mt 140 – Sipoon raja, Vantaa, Sipoo”.
27.02.2014

Tervetuloa suunnittelemaan Nikkilän kartanon aluetta!

Nikkilän kartano III:n alueen kaavarungon tarkistustyö käynnistyy. Järjestämme avoimen suunnitteluillan torstaina 13.3.2014 klo 16-20 Sipoon pääkirjastolla Nikkilässä.
27.02.2014

Avustukset Sipoon rintamaveteraaneille

Sipoon kunnassa asuville rintamaveteraaneille, veteraanien leskille ja puolisoille maksetaan vuonna 2014 avustusta seuraavasti:
20.02.2014

Voimaan tullut osayleiskaava

Sipoon valtuusto on päätöksellään 13.6.2011 § 73 hyväksynyt Saariston ja rannikon osayleiskaavan.
13.02.2014

Vuokra-asuntojen haettavaksi julistaminen

Kunta-Asunnot/Aravat Oy ja Sipoon kunta julistavat haettaviksi kuluvan vuoden aikana vapautuvat vuokra-asunnot.
13.02.2014

Vireillä Sipoon Rakennusvalvonnassa

Talma Invest Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa hulevesialtaan rakentamiselle Sipoon kunnan Martinkylässä sijaitseville kiinteistöille Sandbacka, RN:o 3:145 ja Granhagen, RN:o 3:103.

Arkisto

2020 (49)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit