Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
11.02.2014

Lukuvuoden 2014 -2015 kouluun ja esipoetukseen ilmoittautuminen

Uusien oppilaiden ilmoittaminen perusopetukseen ja esiopetukseen tapahtuu 12.2.2014.
07.02.2014

Kielikylpypäiväkotiin hakeminen toimintavuodeksi 2014–2015

Kielikylpyyn otetaan vuonna 2011 syntyneitä lapsia.
07.02.2014

Lukuvuoden 2014 -2015 työ- ja loma-ajat

Sivistysvaliokunta on 25.11.2013 vahvistanut seuraavat työajat ja lomat kunnan opetustoimeen kuuluvissa peruskouluissa ja lukioissa lukuvuonna 2014 - 2015:
06.02.2014

Avustukset ystävyyskuntatoimintaan

Paikalliset rekisteröidyt yhdistykset, ensisijaisesti kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluseurat, voivat hakea avustusta ystävyyskuntatoimintaan. Hakuaika on jatkuva ja avustus myönnetään toteutunutta ja tilitettyä matkaa vasten.
06.02.2014

Avustukset nuorisotoimintaan

Paikalliset nuorisoyhdistykset ja nuorisoryhmät voivat hakea toiminta-avustusta sekä kohdeavustusta järjestämäänsä toimintaan.
06.02.2014

Avustukset urheilutoimintaan

Kunnassa toimivat seurat ja järjestöt voivat kirjallisesti hakea urheilutoimintaansa avustuksia vapaa-ajanjaostolta
06.02.2014

Avustukset kulttuuritoimintaan

Kohdeavustus sekä taiteilija-apuraha
30.01.2014

Söderkullan osayleiskaava 2015 kumoamisehdotus ja Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoamisehdotus nähtäville

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2013 -2016 sisältyvät Söderkullan osayleiskaavan 2015 kumoaminen ja Söderkullan asemakaavan eteläosan kortteleiden 049-049 kumoaminen ovat ehdotuksena nähtävillä.
30.01.2014

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustusten haku

Lisätietoja ja hakemuslomakkeita antaa asumispalvelusihteeri Maria Granqvist, puh. 09 2353 6804.

Arkisto

2020 (49)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit