Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
27.03.2014

K 8 B Hiekkamäentien asemakaavan muutos vireille

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2014–2017 sisältyvän K 8 B Hiekkamäentien asemakaavamuutoksen laadinta aloitetaan.
20.03.2014

N 42 OP-korttelin asemakaavan muutos hyväksytty

Valtuusto on päätöksellään 10.3.2014 (20 §) hyväksynyt OP-korttelin asemakaavan muutok-sen (N 42).
13.03.2014

Tiedote ympäristölupahakemuksesta

Kari Ikävalko hakee ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaista lupaa kotieläinsuojalle.
13.03.2014

Vireillä Sipoon kunnan Rakennusvalvonnassa

Kiinteistö OY Sipoon PT-logistiikkakeskus ja Sipoon kunta hakevat maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:n mukaisia rakennuslupia Sipoon kunnan Martinkylään Bastukärrin asemakaava-alueen kortteliin 700, logistiikkakeskusta palveleville rakennuksille. Logistiikkakeskuksessa varastoidaan ja kerätään SOK:n päivittäistavaroita.
06.03.2014

Yksityisteiden kunnossapitoavustus 2014

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta voi anoa 4.4.2014 mennessä. Avustusta voi hakea myös teille, joiden osalta on jätetty tiekunnan perustamista koskeva anomus.
06.03.2014

Maantien 1521 parantaminen

Liikennevirasto on hyväksynyt päätöksellään 4921/0720/2013, 4.12.2013 tiesuunnitelman ”Nikinmäki – Nikkilä maantien 1521 parantaminen välillä mt 140 – Sipoon raja, Vantaa, Sipoo”.

Arkisto

2020 (49)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit