Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
27.03.2015

Päätös Sipoon moottorikerho ry:n ympäristöluvan muutoksesta

Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta on kokouksessaan 18.3.2015 antanut ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen. Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävillä 27.3.- 28.4.2015 Sipoon kunnan Infossa (Iso Kylätie 18, Nikkilä) sekä Porvoon kaupungin palvelupiste Kompassissa (Rihkamatori B, Porvoo) niiden aukioloaikoina. Valitusaika päättyy 28.4.2015.
26.03.2015

Eduskuntavaalit Sipoossa 2015

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19. huhtikuuta 2015 klo 9.00–20.00. Väestörekisterikeskus lähettää kaikille äänioikeutetuille ilmoituskortin niiden tietojen mukaan, jotka olivat väestötietojärjestelmässä 27.2.2015. Henkilön, joka ei ole saanut korttia tai jonka kortissa on virheellisiä tietoja, tulee ottaa yhteys Porvoon maistraattiin, puh. 02955 39311.
19.03.2015

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Ympäristönsuojelupäällikkö hyväksyy Maansiirtoliike Erkki Heikkilä Oy:n ilmoituksen. Päätös ja valitusosoitus ovat nähtävillä Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosastolla, osoite Iso Kylätie 18, Sipoo, viraston aukioloaikoina 17.3. - 17.4.2015
19.03.2015

Vireillä Sipoon kunnan Rakennusvalvonnassa

Sipoon Areena Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:n mukaista rakennuslupaa nykyisen sählyhallirakennuksen laajennukselle Sipoon kunnan Söderkullan asemakaava-alueella, Neiti Miilin tien ja Uuden Porvoontien kulmauksessa, osoitteessa Uusi Porvoontie 1210. Halli laajenee Uuden Porvoontien suuntaan ja laajennusosa on suuruudeltaan 1266 k-m2 eli lähes samansuuruinen kuin nykyinen halli.
09.03.2015

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 60 §)

Maansiirtoliike Erkki Heikkilä Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.
06.03.2015

Yksityisteiden kunnossapitoavustus 2015

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta voi anoa 2.4.2015 mennessä.
05.03.2015

Nikkilän Kartanonrinteen EN-tontin asemakaavan muutos vireille (kaava NG 10)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 5.3.–7.4.2015 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä viraston aukioloaikana (os. Iso Kylätie 18, Nikkilä).

Arkisto

2020 (64)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit