Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
28.05.2015

Säännöllisen käyttövuoron varaaminen: Nikkilän nuorisotalo ja Nuorisotila Pleissi

Yhdistyksiä ja ryhmiä, jotka haluavat varata vakituisen käyttövuoron kyseisistä tiloista toimikaudella syksy 2015 - kevät 2016 pyydetään jättämään kirjallinen hakemus liikunta- ja nuorisopalveluille osoitteeseen Sipoon kunta, Nuorisopalvelut, Liljeberg, Pl 7, 04131 Sipoo, viimeistään 18.6.2015.
25.05.2015

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Ympäristönsuojelupäällikön päätökset ja niihin liittyvät valitusosoitukset ovat julkisesti nähtävinä Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosastolla, osoite Iso Kylätie 18, Sipoo, viraston aukioloaikoina 22.5. – 22.6.2015.
12.05.2015

Metsäsuunnitelmaehdotus

Metsäsuunnitelmaehdotus 2014 -2023, koskien Sipoon Kunnan talousmetsiä, pidetään julkisesti nähtävänä Sipoon pääkirjastolla, Pohjoinen koulutie 2, Nikkilä 13.-.27.5.2015 välisenä aikana kirjaston aukioloaikoina.
12.05.2015

Ympäristönsuojelupäällikön päätökset

Ympäristönsuojelupäällikön päätökset ja niihin liittyvät valitusosoitukset ovat julkisesti nähtävinä Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristöosastolla, osoite Iso Kylätie 18, Sipoo, viraston aukioloaikoina 11.5. – 9.6.2015
07.05.2015

Maastoliikennelupahakemus (MLL 30 § )

Jusat Oy hakee lupaa ajoneuvolla ajoon maastossa Martinkylässä.
07.05.2015

Sipoonlahden rannan (Kallbäckissä) asemakaavaluonnos nähtäville

Asemakaavaluonnokseen voi tutustua myös tiistaina 26.5.2015 klo 16–19 Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2) pidettävässä kaavanäyttelyssä. Näyttelyn yhteydessä voi antaa palautetta suullisesti tai kirjallisesti kaavan jatkokehittämistä varten. Näyttelyyn voit saapua vapaasti Sinulle sopivaan aikaan klo 16 – 19 välisenä aikana. Tervetuloa!
07.05.2015

NG 10 Kartanonrinteen EN-tontin asemakaavan muutosehdotus, Nikkilä

Asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 11.5.-9.6.2015.
06.05.2015

Ympäristökatselmus vkolla 21

Katselmuksessa todetaan ympäristökuvaan vaikuttavien rakennusten, laitosten, rakennelmien ja pihamaiden kunto.

Arkisto

2020 (60)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit