Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
27.08.2015

Ympäristölupahakemus pilaantumattoman maa-ainesjätteen hyödyntämiseksi

YIT Rakennus Oy (Panuntie 11, 00620 Helsinki) hakee ympäristönsuojelulain (527/2004) 27 §:n mukaista lupaa ylijäämämaan hyödyntämiselle ja aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §). Toiminta tapahtuu Sipoossa, Myyraksen kylässä kiinteistöllä 753-420-1-154, Lahdentie (tie 140) itäpuolella. Lupaa haetaan toistaiseksi.
27.08.2015

Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroavustus 2015

Sipoossa rekisteröidyt yleishyödylliset yhteisöt, jotka harjoittavat liikunta-, nuoriso- tai kulttuuritoimintaa, voivat hakea seurantalojen tai vastaavien kiinteistöveroavustusta Sipoon kunnan vapaa-ajanjaostolta, PL 7, 04131 SIPOO.
13.08.2015

Katusuunnitelmaehdotus

Katusuunnitelmaehdotus asemakaava-alueen T 7A Pähkinälehdon laajennus, osa A:n liittymien rakentamiseksi Uudelle Povoontielle (mt 170) pidetään maankäyttö- ja rakennus-asetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä, 13. – 27.8.2015 välisenä aikana toimiston aukioloaikoina.
13.08.2015

Voimaan tulleet asemakaavat

Valtuusto on päätöksillään 15.6.2015 § 36 ja § 37 hyväksynyt Pähkinälehdon laajennuksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava T 7A) sekä Kalliomäen asemakaavan muutoksen (kaava T 8). Kunnanhallitus on päätöksellään 2.6.2015 § 142 hyväksynyt Erottajan asemakaavan muutoksen (kaava N 41).
13.08.2015

Immersbyn osayleiskaavaehdotus (kaava G 21)

Kaava-alue käsittää Immersbyn kylätaajaman alueen Lounais-Sipoossa. Suunnittelualueeseen kuuluu myös pieniä osia Hindsbyn ja Östersundomin kylistä.
13.08.2015

Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen luonnos (kaava RA 4)

Ranta-asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Ranta-asemakaavan muutosalue sijaitsee Sipoon saaristossa Löparön saaren eteläkulmassa Krokholmenin niemessä.
08.08.2015

Ympäristölupahakemus betonijätteen hyödyntämiseksi

Kim Wickström hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista lupaa betonijätteen hyödyntämiselle metsä- ja peltoteiden rakenteissa Sipoon Linnanpellossa.

Arkisto

2020 (60)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit