< Kungörelser
09.01.2020

T 9 detaljplan för Tasträsk IV, förslaget framlagt

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 9.1 - 10.2.2020 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Invånartillfället ordnas torsdag 16.1.2020 kl 16-19 i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, Söderkulla. Välkommen!

De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 10.2.2020 kl 15.30, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn. Tilläggsuppgifter ger planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen 9.1.2020


Senast ändrat
03.01.2020