< Kungörelser
25.06.2020

Godkänd detaljplan, NG9 detaljplan för Norrängen

Fullmäktige har genom sitt beslut 15.6.2020 § 35 godkänt NG9 detaljplanen för Norrängen. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 23 juni 2020 i kommunens allmänna datanät.


Senast ändrat
17.06.2020