< Kungörelser
16.07.2020

Detaljplan som trätt i kraft, T9 Tasträsk IV:s detaljplan

Fullmäktige har genom sitt beslut 18.5.2020 § 20 godkänt T9 Tasträsk IV:s detaljplan.

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

 

Sibbo 16.7.2020


Senast ändrat
09.07.2020