< Kungörelser
04.11.2010

Delgeneralplan för Tallmo

 För att bestämma grunderna för målsättningen i arbetet med delgeneralplanen ordnas ett invånartillfälle 18.11.2010 kl 17.30-19.30 i Tallmo FBK:s hus Talmukka.

Syftet med tillfället är att samla in invånarnas synpunkter om Tallmo-områdets utvecklingsmål. Under sommaren samlades också utgångsdata och intressenternas synpunkter på områdets utvecklingsmålsättningar via en invånar- och aktörsenkät.
Eftersom internetenkäten tyvärr inte i praktiken fungerade på önskat sätt p.g.a. problem med kartgränssnittet, öppnas på adressen
www.sipoo.fi/se/bygga_och_bo/planlaggning/generalplaner/delgeneralplan_for_tallmo en möjlighet att komplettera svaren på frågorna utan kartgränssnitt eller besvara hela enkäten. 

Internetenkäten kan besvaras under tiden 4.11 – 28.11.2010.  Dessutom är det möjligt att framföra sina synpunkter om enkätens frågeämnen under invånartillfället 18.11.2010. 

Tilläggsinformation om delgeneralplan för Tallmo ger planläggare Suvi Siivola, tel. 09 2353 6721 och områdesutvecklingsarkitekt Sirkku Huisko, tel 09 2353 6702, e-postadresser: fornamn.slaktnamn@sibbo.fi   

Hjärtligt välkommen till invånartillfället! 
Utvecklings- och planläggningscentralen


Senast ändrat
01.01.1970