< Kungörelser
04.11.2010

Invånarkväll om Delgeneralplan för Eriksnäs

Avsikten är att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkningar för Eriksnäs, som ligger öster om Sibboviken och söder om Söderkulla.

I Generalplan för Sibbo 2025 är området till största delen ett utredningsområde.

I enlighet med kommunens tillväxtstrategi ska området utvecklas till ett betydande nytt bostadsområde med service och arbetsplatser.                      

Delgeneralplanearbetet inleds med att utarbeta strukturmodeller, som kommer att fungera som grund för delgeneralplaneutkastet.

Välkommen att diskutera strukturmodellerna i Servicehuset Linda (Amiralsvägen 6, Söderkulla) 23.11.2010 kl. 18–20.

Tilläggsuppgifter om delgeneralplanearbetet: www.sibbo.fi, eller Sirkku Huisko, tfn 09 2353 6702,
eller Virva Korkeamäki, tfn 09 2353 6723.


Senast ändrat
01.01.1970