< Kungörelser
18.11.2010

Detaljplaneändring för Galthagsvägens YL-kvarter anhängig

Detaljplaneändringen för Galthagsvägens YL-kvarter grundar sig på kommunens planläggningsprogram för åren 2011−2014. 

På området gäller Söderkulla 1 byggnadsplan, fastställd av Länsstyrelsen i Nylands län 9.4.1974, samt Söderkulla 1 Galthagen byggnadsplaneändring, fastställd av Länsstyrelsen i Nylands län 2.2.1990.

Markanvändningen i området följer i huvudsak detaljplanen. Detaljplaneändringen omfattar kvartersområdet för offentlig närservice (YL) i kvarter 006 i byn Massby i Söderkulla tätort. Genom detaljplaneändringen ändras YL-kvartersområdet till kvartersområde för fristående småhus (AO) och tomterna 9 och 10 bildas.  

Programmet för deltagande och bedömning, som innehåller information om utgångspunkterna för planen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby under kansliets öppettider samt i biblioteket i Nickby och i entrén till Söderkulla bibliotek i 30 dagar fr.o.m. 18.11.2010 samt på kommunens webbplats, www.sibbo.fi, under hela planläggningsprocessen. 

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO. 

Tilläggsuppgifter om detaljplaneändringen ger markanvändningschef Matti Kanerva, tfn 09 2353 6720, och planerare Birgitta Smeds, tfn 09 2353 6725, e-postadresser: förnamn.efternamn@sibbo.fi.   

Sibbo 18.11.2010 

Utvecklings- och planläggningscentralen 


Senast ändrat
01.01.1970