< Kungörelser
25.11.2010

Förslaget till B 14 detaljplaneändring för Storören läggs fram

Kommunstyrelsen beslutade 9.11.2010 lägga fram förslaget till detalj-planeändring för Storören (plan B 14) i enlighet med 65 § i mark-användnings- och bygglagen och 27 § i markanvändnings- och byggförordningen.

Detaljplaneändringen omfattar kvarteren 257 och 259 i området Sibbo strand samt ett närliggande allmänt parkeringsområde (LP-6) och en del av gatuområdena som gränsar till kvartersområdena. 

Planförslaget finns offentligt framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 våningen, Stora Byvägen 18, Nickby samt i entrén till Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2 under tiden 25.11–23.12.2010. 

Man kan också bekanta sig med planmaterialet på kommunens webbplats, www.sibbo.fi 

Eventuella anmärkningar mot planförslaget bör lämnas till kommun-styrelsen i Sibbo, adress PB 7, 04131 SIBBO senast 23.12.2010. 

Uppgifter om förslaget till detaljplaneändring ger planläggare Suvi Siivola, tfn 09 2353 6721, och markanvändningschef Matti Kanerva, tfn 09 2353 6720, e-postadresser: förnamn.efternamn@sibbo.fi.  

Sibbo 25.11.2010 

Kommunstyrelsen 


Senast ändrat
01.01.1970