< Kungörelser
02.12.2010

MY2 detaljplan och detaljplaneändring för Myraskilen

Kommunstyrelsen beslutade 9.11.2010 lägga fram förslaget till detaljplan och detaljplaneändring för Myraskilen (plan MY 2) i enlighet med 65 § i markanvändnings- och bygglagen och 27 § i markanvändnings- och byggförordningen.  

Detaljplanen och detaljplaneändringen gäller kvarteren 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 jämte anslutande gatu-, park-, badstrands- och vattenområden i Myraskilen. Genom ändringen bildas kvarteren 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7 jämte anslutande, gatu-, park-, skyddsgrön-, och vattenområden. 

Planförslaget finns offentligt framlagt vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, 1 våningen, Stora Byvägen 18, Nickby samt i huvudbiblioteket i Nickby under tiden 7.12.2010–7.1.2011.

Man kan också bekanta sig med planmaterialet på kommunens webbplats, www.sibbo.fi.

Eventuella anmärkningar mot planförslaget bör lämnas till kommunstyrelsen i Sibbo, adress PB 7, 04131 SIBBO senast 7.1.2011. 

Tilläggsuppgifter om förslaget till detaljplaneändring ger planläggare Jarkko Lyytinen, tfn 09 2353 6724, och markanvändningschef Matti Kanerva, tfn 09 2353 6720, e-postadresser: förnamn.efternamn@sibbo.fi.  

Sibbo 2.12.2010 

Kommunstyrelsen


Senast ändrat
01.01.1970