< Kungörelser
23.12.2010

Meddelande om miljötillståndsbeslut

Miljövårdssektionen i Sibbo har på sitt möte 16.12.2010 gett följande beslut i enlighet med 28 § i miljöskyddslagen:  

§ 57      
Maarakennusliike Lehtonen Ab,
krossning och söndring av stenmaterial på tomt 700-1 på Bastukärr detaljplaneområde i Mårtensby i Sibbo kommun.
Verksamheten ligger på
outbrutna områden av fastigheterna Bastukärr RNr 7:282, Bakskogen RNr 7:113, Mellanskog RNr 7:114 och Alkärr RNr 7:115.
Sökanden beviljades miljötillstånd och tillstånd för verkställande av beslut trots eventuellt ändringssökande.
               T

illståndsbeslutet, ansökningshandlingarna och besvärsanvisningen finns framlagda 23.12.2010- 24.1.2011 i Sibbo kommuns Info i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby), i Sibbo huvudbibliotek (Norra skolvägen 2, Nickby) och i Kervos stadshus (Kauppakaari 11, Kervo) under öppettiderna.

Besvärstiden utgår 24.1.2011.  

Sibbo 23.12.2010

Miljövårdssektionen


Senast ändrat
01.01.1970