< Kungörelser
15.10.2015

M 2 Förslag till detaljplaneändring för Massby ridcentrum och område för egnahemshus läggs fram

Förslaget till detaljplaneändring är offentligt framlagt 16.10 – 14.11.2015.

Man kan bekanta sig med planen i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby), i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och på kommunens webbplats.

De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 14.11.2015 kl. 15.00, adress:
Sibbo kommun
Utvecklings- och planläggningscentralen
PB 7
04131 SIBBO
eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi 

 Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ges av planläggare Hertta Ahvenainen, tfn. 09 2353 6719, e-post: hertta.ahvenainen@sibbo.fi

Kommunstyrelsen


Senast ändrat
12.10.2015