< Kungörelser
15.10.2015

NG 11 Detaljplan för Bybergsvägens egnahemstomter anhängig

Detaljplanearbetet, som ingår i kommunens planläggningsprogram 2015–2018, har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan.

Planeringsområdet ligger på Nickby gård. Avståndet till Nickby är ca 1 km. På planeringsområdet som saknar detaljplan, planeras ett småhusdominerat bostadsområde, på vilket preliminärt anvisas 15 nya egnahemstomter.

Programmet för deltagande och bedömning är offentligt framlagt 16.10 – 14.11.2015.
Man kan bekanta sig med planen i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby) och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2). Man kan också bekanta sig med planen för deltagande och bedömning på kommunens hemsidor 

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning skall lämnas in skriftligt till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 Sibbo senast 14.11.2015

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ges av planläggare Hertta Ahvenainen, tfn. 09 2353 6719, e-post: hertta.ahvenainen@sibbo.fi

Utvecklings- och planläggningscentralen


Senast ändrat
12.10.2015