< Kungörelser
29.10.2015

Detaljplan och detaljplaneändringar som trätt i kraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sina beslut 7.9.2015 § 55 och § 56 godkänt N 40 Detaljplan och detaljplaneändring för Sibbo Ådal och N 44 detaljplaneändring för SR-Rauta-kvarteret.

Detaljplanen samt detaljplaneändringarna träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen

Sibbo den 29 oktober 2015


Senast ändrat
28.10.2015