< Kungörelser
03.12.2015

Detaljplan som trätt i kraft

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 22.9.2015 § 175 godkänt detaljplaneändringen för Herrgårdsbrinkens EN-tomt (plan NG 10).

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Sibbo 3.12.2015

Kommunstyrelsen


Senast ändrat
07.10.2016