< Kungörelser
31.12.2015

Förslaget till detaljplaneändring för Sibbovikens strand (i Kallbäck) läggs fram

Förslaget till detaljplaneändring är offentligt framlagt 31.12.2015 – 8.2.2016. Man kan bekanta sig med planen i Sockengården (Stora Byvägen 18, Nickby), i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2)

Förslaget till detaljplaneändringen kan ses här.

De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 8.2.2016 kl. 15.00, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi och hertta.ahvenainen@sipoo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn: S 24 Sibbovikens strand.

Tilläggsuppgifter om detaljplanearbetet ges av planläggare Hertta Ahvenainen (hertta.ahvenainen@sibbo.fi tfn. 09 2353 6719) och planläggningschef Matti Kanerva (matti.kanerva@sibbo.fi tfn 09 2352 6720).

Sibbo 31.12.2015

Kommunstyrelsen


Senast ändrat
21.12.2015