< Kungörelser
31.12.2015

Vägplan till påseende

Vägplanen för förbättring av landsväg 1521 (Jokivarsivägen) genom byggandet av en lättrafikled på avsnittet Nissbacka – Nickby, Sibbo, Vanda hålls framlagd i 30 dagar under tiden 4.1.2016 – 3.2.2016 i Sibbo kommunhus, Stora Byvägen 18, Nickby (landsvägslagen 27 §).

Det är möjligt att bekanta sig med planen under framläggningstiden på ovannämnd plats.

Fastighetsägare och övriga sakägare samt de vars boende, arbete eller andra omständigheter kan påverkas av planen har möjlighet att lämna in anmärkningar om planen.

Anmärkningarna ska ges till kommunen före utgången av utläggningstiden 3.2.2016 (landsvägslagen 27 §) på adressen: Sibbo kommun/Registraturen, PB 7, 04131 SIBBO.

Sibbo kommunstyrelsen

Sibbo 31.12.2015


Senast ändrat
21.12.2015