< Kungörelser
15.11.2018

Detaljplan som trätt i kraft, N56 detaljplaneändring för kvarteret 1008 (Mixvägen), Nickby

Fullmäktige har genom sitt beslut 3.9.2018 § 60 godkänt N56 detaljplaneändring för kvarteret 1008 (Mixvägen), Nickby.

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

 

Kommunstyrelsen

Sibbo 15.11.2018


Senast ändrat
12.11.2018