< Kungörelser
29.11.2018

Fullmäktiges sammanträde 10.12.2018

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen i Nickby måndagen den 10 december 2018 kl. 17.00. Vid sammanträdet behandlas budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2019-2021, Östra Nylands säkerhetsprogram 2018 - 2021 samt övriga i föredragningslistan angivna ärenden. Föredragningslistan sätts upp på kommunens webb-plats den 3 december 2018. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns Youtube-kanal. https://www.sipoo.fi/se/kommunen_och_beslutsfattande/fullmaktige_och_kommunstyrelsen/fullmaktiges_videosandningar

Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 18 december 2018.

 

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande

Sibbo 30.11.2018


Senast ändrat
29.11.2018