< Kungörelser
13.12.2018

Sibbo Ådal grön- och parkområden parkplaneförslag, Nickby

Förslagen till planerna för grön- och parkområden i Sibbo Ådal i Nickby hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen i Sibbo kommuns Info: Norra skolvägen 2, Nickby, 13.12.2018-4.1.2019 under Infos öppettider samt på kommunens webbplats på adressen www.sibbo.fi/se/boende_och_miljo/gator_och_gronomraden/byggandet_av_gator/vagplaner_till_paseende

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen bör lämnas in under framläggningstiden till Tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi

Avdelningen för teknik och miljö

Sibbo 14.12.2018


Senast ändrat
11.12.2018