< Kungörelser
20.12.2018

K 9 Detaljplaneändring för Söderkulla företagsområde anhängig

Det ca 2,1 ha stora planändringsområdet ligger på Tarapottens arbetsplatsområde i södra Sibbo, gränsande i norr till Tarapottsbågen och i väster till Sandbackavägen. Avsikten med planändringen är att utvidga kvartersområdet för lokalbyggnader för arbetsplatsbyggande. Samtidigt ändras Tarapottsgrändens linjering.

För projektet svarar detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, fornamn.efernamn@sibbo.fi, www.sibbo.fi/detaljplaner


Senast ändrat
13.12.2018