< Kungörelser
20.12.2018

Kommunens service under jultiden 2018 - 2019

Info Nickby, adress Norra Skolvägen 2, är öppet vardagarna mellan jul och nyår enligt följande:
torsdagen 27.12 kl. 8-15.30, fredagen 28.12 kl. 8-14, måndagen 31.12. kl. 8-14.
Info Söderkulla, Amiralsvägen 2, är stängt mellandagarna.  Vi betjänar er igen den 02.01.2019 kl. 10-18.  Kommunens växel är öppen då kundtjänsten är öppen. När växeln är stängd informerar numret kommunens journummer.  Sockengården är stängd mellandagarna samt nyårsaftonen.

Nickby hälsostation samt mun- och tandvården, HUSLAB:s provtagningsställe, missbrukar- och mentalvårdstjänsterna och fysioterapitjänsterna i Nickby har normala öppettider kring jul och nyår.

Hälsostationerna har ingen mottagningsverksamhet under helgdagarna (24-26.12.2018, 1.1.2019). Samjouren fungerar i Borgå sjukhus lokaler.

Nickby rådgivning fungerar normalt kring jul och nyår, men har ingen mottagningsverksamhet under helgdagarna (24-26.12.2018, 1.1.2019)

Söderkulla hälsostation är stängd 22.12.2018-6.1.2019, och då är verksamheten koncentrerad till Nickby. Även HUSLAB:s provtagningsställe i Söderkulla är stängt under denna tid.

Söderkulla tandvård är öppen 27-28.12.2018 men stängd 31.12.2018- 6.1.2019

Söderkulla rådgivning fungerar normalt kring jul och nyår, men har ingen mottagningsverksamhet under helgdagarna (24.-26.12.2018, 1.1.2019)

Vuxensocialarbetet har begränsad bemanning under tiden 27.12.2018-6.1.2019 och nås då endast per telefon 0401914336..

Skolhälsovårdaren har begränsad bemanning under tiden 27.12.2018-6.1.2019 och nås då endast per telefon 0401914302 (kl. 8-11)

Familjearbetet, talterapin och familjerådgivningen har begränsad bemanning vecka 52 och 1.

Journummer:

Nickby och Söderkulla hälsostationers mottagningar 09 2353 6001
Nickby och Söderkulla munhälsovårds mottagningar 09 2353 6002
Vuxensocialjour (kl. 10–12) 040 1914 336.
Socialarbete för barnfamiljer, barnskyddsjour och rådgivning. (kl. 8.15–15) 050 4658 352

Östra Nylands socialjour under vardagar efter kl. 15 och under veckoslut 24 h 040 517 4194
På kvällar och veckoslut samt helger sköts jourverksamheten av Borgå sjukhus samjour, som är öppen 24 timmar om dygnet.

Jourhjälpen står till tjänst på numret 116117.(priset av samtal 0 eur)

 

Sibbo huvudbibliotek är stängt 23-26.12.2018 och 1.1.2019. Biblioteket är öppet 27.12 kl. 9-20, 28-29.12. och 31.12 kl. 9 - 16
Söderkulla bibliotek är helt stängt 24.12-26.12.2018 och 1.1.2019. Biblioteket betjänar 27 - 28.12 och 31.12.2018 kl. 10-16.
Information om Söderkulla biblioteks meröppettider finns på bibliotekets hemsidor.

Sibbo institutets kansli är stängt 20.12.2018-4.1.2019. Vi jourar 27.12.2018 samt 2-3.1.2018 kl. 10-14 på numret 09 2353 6004.

Byggnadstillsynen är stängd 27.12.2018 - 1.1.2019.

Sibbo Vatten, faktureringen är stängd 27-28.12.2018, felanmälningar under tjänstetid tel. 040 191 6090 och övriga tider tel. 050 554 4538

Kommunens fastigheter, felanmälningar tel. 050 554 4538

Ytterligare information om avdelningarnas kontaktuppgifter och avvikande öppettider finns på respektives avdelnings sida på adressen www.sibbo.fi

Alla journummer läses även upp i ett meddelande i Sibbo kommuns växel, tel. 09 23531.

                                                                                                                                                                             


Senast ändrat
17.12.2018