< Kungörelser
07.11.2019

Förslag till gatuplan till påseende

Förslag till gatuplan för Hasselstigen i detaljplaneområdet K8B i Söderkulla samt förslag till gatuplan för Ådalsvägen mellan Borgnäsvägen och Fyndvägen i detaljplaneområdet N40 i Nickby hålls offentligt framlagda enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen under tiden 7.11–21.11.2019 hos Sibbo kommun under kansliets öppettid samt på kommunens webbplats: www.sibbo.fi>Boende och miljö>Gator och grönområden>Byggandet av gator>Vägplaner till påseende.

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö

 


Senast ändrat
05.11.2019