< Kungörelser
14.11.2019

RA 5 Stranddetaljplan för Fagerö, förslaget framlagt

Förslaget till stranddetaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 14.11 - 16.12.2019 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella skriftliga anmärkningar ska vara kommunen tillhanda senast 16.12.2019 kl 15.30, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter om planläggningsarbetet ger planläggningschef Jarkko Lyytinen, Sibbo kommun, tfn 050 409 3957, fornamn.efternamn@sibbo.fi och planläggningskonsulten Tuomas Seppänen, tuomas.seppanen@bm-ark.fi tfn 050 365 7098, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.

Kommunstyrelsen

 

 

 


Senast ändrat
13.11.2019