< Kungörelser
13.11.2019

Premiering av Sibbo kommuns bästa idrottare 2019

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar framgångsrika idrottare.

För att sektionen ska ha tillgång till möjligast fullständiga uppgifter ber vi att idrottare som vunnit FM-guldmedaljer eller värdefullare medaljer meddela sitt namn, meritförteckning samt kontaktuppgifter elektroniskt till Idrottstjänster senast 12.1.2020 med förhandsblanketten nedan.

Endast Sibbobor kommer i fråga.

Följande uppgifter ska anges på blanketten:

- namn och födelsetid

- adress, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer

- gren / tävling / tidpunkt / plats

- serie / placering / antal deltagare i serien

- idrottarens förening / föreningar

Kriterierna för belöningen justeras årligen på basis av förslagen och idrottarnas framgång.

Till ansökan ska bifogas ett fotografi av idrottarens/lagets idrottsprestation, antingen från en tävlingssituation eller från en träning. Fotografierna används vid premieringstillställningen.

Priserna delas ut vid tillställningen som ordnas i februari. Kallelsen till premierade skickas närmare tillställningens tidpunkt.

Förhandsblankett


Senast ändrat
13.11.2019