< Kungörelser
20.11.2019

Godkänd detaljplan, E4A Detaljplan för Jontas idrottspark

Fullmäktige har genom sitt beslut 11.11.2019 § 92 godkänt E4A Detaljplan för Jontas idrottspark. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 19 november 2019 i kommunens allmänna datanät.

Fullmäktige


Senast ändrat
25.11.2019