< Kungörelser
28.11.2019

N49 Detaljplaneändring för kvarteren 1015 (f.d. busstationen), 1008 och 1006, utkastet framlagt

Detaljplaneändringens beredningsmaterial läggs till påseende. Detaljplanens ändringsområde ligger i det sydvästra hörnet av korsningen mellan Stora Byvägen och Mixvägen samt på östra sidan av Stora Byvägen på båda sidorna av Vinkelgränd i centrum av Nickby. Ändringsområdet omfattar ca 1,6 ha.

Detaljplaneutkastet är framlagt i enlighet med MarkByggL 62 § och MarkByggF 30 § under tiden 28.11–30.12.2019 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner -> N49 Detaljplaneändring för kvarteren 1015 (f.d. busstationen), 1008 och 1006.

Man kan också bekanta sig med planematerialet på en planutställning där planerarna är på plats tisdagen 10.12.2019 kl. 15-18 i Nickby biblioteks mötesrum (Norra Skolvägen 2).

Eventuella åsikter om planutkastet ska lämnas in skriftligt senast 30.12.2019, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Dennis Söderholm tfn. 040 141 7043, samt detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957. E-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen


Senast ändrat
11.12.2019