< Kungörelser
05.12.2019

N39 Detaljplan för Nickby räddningsstation - det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt

Syftet med detaljplan är att möjliggöra byggandet av en ny räddningsstation som tjänar räddningsväsendets behov av lokaler, idag och i framtiden, intill huvudfarleden på en fördelaktigare plats jämfört med den befintliga räddningsstationen. Ett mål är också att på samma gång undersöka möjligheterna att placera en transformatorstation (Sibbo Energi) på den södra sidan av Oljevägen, nära den plats där 110 och 20 kV kraftledningarna går isär. Transformatorstationen skulle syfta till att förbättra elförsörjningens funktion.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 5.12.2019 – 3.1.2020 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under bibliotekets öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 3.1.2020, adress Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Jani Ylimäki tfn. 040 3563037, samt detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 4093957. E-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen Sibbo 5.12.2019


Senast ändrat
25.11.2019