< Kungörelser
28.11.2019

Fullmäktiges sammanträde 9.12.2019

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen i Nickby måndagen den 9 december 2019 kl. 17.00. Vid sammanträdet behandlas budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020-2022, kulturplanen för Sibbo kommun samt övriga i föredragningslistan angivna ärenden.

Föredragningslistan sätts upp på kommunens webbplats den 2 december 2019. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns Youtube-kanal. Man kommer till kommunens Youtube-kanal på sibbo.fi Framsida > Kommunen och beslutsfattande> Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktiges videosändningar. Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 17 december 2019.

 

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande


Senast ändrat
25.11.2019