< Kungörelser
13.02.2020

Fullmäktiges sammanträde 24.2.2020

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen i Nickby måndagen den 24 februari 2020 kl. 18.00. Vid sammanträdet behandlas Sibbo kommuns utlåtande om slutrapporten om utredningen av en eventuell särlösning för social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingfors samt övriga i föredragningslistan angivna ärenden. Föredragningslistan sätts upp på kommunens webbplats den 18 februari 2020. Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns Youtube-kanal. Man kommer till kommunens Youtube-kanal på sibbo.fi Framsida > Kommunen och beslutsfattande> Fullmäktige och kommunstyrelsen > Fullmäktiges videosändningar. Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 3 mars 2020.

Den för kommuninvånarna öppna frågetimmen ordnas före fullmäktigemötet kl. 17.00-17.30. Tydliga och specificerade frågor skickas till hallintotiimiforvaltningsteamet@sipoo.fi senast 17.2.2020 kl. 10.00.

Fullmäktigeordföranden väljer ut 3-4 frågor som tjänstemännen besvarar muntligt. Frågeställaren kan personligen vara på plats för att ställa frågan. I övriga fall besvaras frågan per e-post. Fullmäktigeledamöternas frågor besvaras kl. 17.30-18.00.

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande


Senast ändrat
12.02.2020