< Kungörelser
20.02.2020

BIDRAG FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET 2020

Ansökningstid för föreningar, organisationer och grupper för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet via Timmi- programmet 1.3 - 31.3.2020. 

KONSTNÄRSSTIPENDIE

Till en professionell sibbokonstnär. Ansökning via Timmi-programmet 1.3 - 31.3.2020. 

FASTIGHETSSKATTEBIDRAG

I Sibbo registrerade allmännyttiga föreningar kan söka fastighetsskattebidrag för en fastighet de underhåller och äger. Bidraget ska sökas via Timmi-programmet senast 31.3.2020.

Tilläggsinfo: www.sibbo.fi>Kultur och fritid>Föreningar och bidrag

Bidragsinfo måndag 2.3 kl. 18:00 Topeliussalen.

 

Fritidssektionen

Sibbo 20.2.2020


Senast ändrat
17.02.2020