< Kungörelser
20.02.2020

UNDERSTÖD TILL ORGANISATIONER SOM FUNGERAR INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN 2020

Av ansökan bör framgå verksamhetens art, kostnader och annat som kan påverka understödets storlek. Speciellt bör framgå i vilken utsträckning verksamheten sker i Sibbo, ifall även andra orter omfattas av den.

Fritt formulerad ansökan riktas till social- och hälsovårdsavdelningen, PB 7, 04131 SIBBO.

Ansökningstid för social- och hälsovårdsverksamhet t.o.m. 31.3 kl. 15:30.

Tilläggsinfo: Marina Forsström, tfn 050 360 3840

 

Social- och hälsovårdsutskottet

Sibbo 20.2.2020


Senast ändrat
17.02.2020