< Kungörelser
27.02.2020

Underhållsbidrag för enskilda vägar 2020

Bidrag för underhåll av enskilda vägar kan sökas t.o.m. 14.4.2020. Ansökningar som kommer efter det tas inte i beaktande.

Ansökningarna riktas till tekniska utskottet i Sibbo, postadress: PB 7, 04131 SIBBO.

En elektronisk blankett finns på Sibbo kommuns nätsidor www.sipoo.fi>Boende och miljö>Gator och grönområden>Gatuunderhåll och -belysning, där man kan fylla i ansökan samt skicka den elektroniskt inklusive bilagor. Man kan också skriva ut blanketten och fylla i den traditionellt med penna. Ansökningsblanketter finns också att få från Sibbo kommuns Infopunkter.

 

Tekniska utskottet

Sibbo den 27 februari 2020


Senast ändrat
17.02.2020