< Kungörelser
27.02.2020

Detaljplan som trätt i kraft, E4A Detaljplan för Jontas idrottspark

Fullmäktige har genom sitt beslut 11.11.2019 § 92 godkänt E4A Detaljplan för Jontas idrottspark.

Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse.

Kommunstyrelsen

Sibbo 27.2.2020


Senast ändrat
24.02.2020