< Kungörelser
28.05.2020

Planeringsområdets gräns för detaljplan S17C Söderkulla centrum preciseras

Planeringsområdet för Söderkulla centrums detaljplan och detaljplaneändning utvidgas och därför läggs programmet för deltagande och bedömning fram på nytt. Söderkulla skolas område, dagligvaruhandelns fastigheter samt Nya Borgåvägens (Lv 170) vägområde läggs till planeringsområdet. Centrumområdet planeras som en helhet där avsikten är att placera bostads- och affärsbyggande. När det gäller södra sidan av Nya Borgåvägen uppdateras de delvis föråldrade detaljplanerna att motsvara den förverkligade situationen.

Programmet för deltagande och bedömning, med information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan, finns framlagt under tiden 28.5.2020 – 3.7.2020 vid kundbetjäningen Info (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekens öppettider. Man kan också bekanta sig med programmet för deltagande och bedömning på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

Eventuella åsikter om innehållet i programmet för deltagande och bedömning ska lämnas in skriftligt senast 3.7.2020, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger planläggare Pieta Kupiainen tfn. 050 432 8644, samt planläggningschef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, e-postadresser: fornamn.efternamn@sibbo.fi.

 

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 28.5.2020


Senast ändrat
27.05.2020