< Kungörelser
28.05.2020

Godkänd detaljplan, RA5 stranddetaljplan för Fagerö

Fullmäktige har genom sitt beslut 18.5.2020 § 22 godkänt RA5 stranddetaljplanen för Fagerö. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 26 maj 2020 i kommunens allmänna datanät.

 

Fullmäktige

Sibbo 28.5.2020


Senast ändrat
27.05.2020