Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
08.10.2015

Influensavaccinering (säsongsinfluensavaccin)

Hösten 2015 utförs vaccinationer vid Sibbo hälsocentral enligt följande:
01.10.2015

Godkänd detaljplaneändring

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 22.96.2015 § 175 godkänt detaljplaneändringen för Herrgårdsbrinkens EN-tomt (NG 10).
10.09.2015

Godkända detaljplaner

Fullmäktige i Sibbo har genom sina beslut 7.9.2015 § 55 och § 56 godkänt N 40 detaljplan och detaljplaneändring för Sibbo Ådal och N 44 detaljplaneändring för SR-Rauta-kvarteret.
03.09.2015

Detaljplaner anhängiga

Box arbetsplatsområde, detaljplan för Tasträsk IV samt detaljplan och detaljplaneändring för Sandbackavägen finns framlagda 3.9-5.10.2015
01.09.2015

Fullmäktiges möte 7.9.2015

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen (Stora Byvägen 8, Nickby) måndagen den 7 september 2015 kl. 18.00.
27.08.2015

Bidrag för allmännyttiga samfunds fastighetsskatt 2015

I Sibbo registrerade allmännyttiga samfund som idkar idrotts-, ungdoms- eller kulturverksamhet har möjlighet att ansöka om bidrag för fastighetsskatten för föreningshus eller motsvarande hos Sibbo kommuns fritidssektion, PB 7, 04131 SIBBO.
27.08.2015

Miljötillståndansökan för utnyttjande av icke-förorenat jordavfall

YIT Rakennus Oy (Panuvägen 11, 00620 Helsingfors) ansöker i enlighet med 27 § i miljöskyddslagen (527/2014) om tillstånd för utnyttjande av överskottsjord och tillstånd för inledande av verksamheten trots eventuella ändringssökanden (MSL 199 §). Verksamheten är belägen i Sibbo i Myras, på fastigheten 753-420-1-154, öster om Lahtisvägen (väg 140). Tillståndet söks tillsvidare.
13.08.2015

Förslag till gatuplan

Förslag till gatuplan för byggande av korsningarna till Nya Borgåvägen (lv 170) på den detaljplanen för T 7A Utvidgning av Hassellunden, del A hålls offentligt framlagt enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen i Sibbo kommun, Stora Byvägen 18, Nickby, 13 – 27.8.2015 under kansliets öppettid.
13.08.2015

Detaljplaner som trätt i kraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sina beslut 15.6.2015 § 36 och § 37 godkänt detaljplaneändringen för utvidgning av Hassellunden (plan T 7A) och detaljplaneändringen för Stenkulla (plan T 8). Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 2.6.2015 § 142 godkänt ändringen av detaljplanen för Skillnaden (plan N 41).
13.08.2015

Förslag till delgeneralplan för Immersbyn (plan G 21)

Planområdet omfattar Immersby bytätortsområde i sydöstra Sibbo. Små delar av Hindsby och Östersundom byar ingår också i planeringsområdet

Arkiv

2020 (60)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar