Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
13.08.2015

Utkast till stranddetaljplan för Krokholmenin (plan RA 4)

Beredningsmaterialet för stranddetaljplanen samt det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning läggs fram. Ändringsområdet för stranddetaljplanen ligger i Sibbo skärgård i södra hörnet av Löparö i Krokholmens sund.
08.08.2015

Miljötillståndansökan för utnyttjande av betongavfall

Kim Wickström ansöker i enlighet med 27 § i miljöskyddslagen (527/2014) om tillstånd för utnyttjande av betongavfall i skogs- och åkervägar. Verksamheten är belägen i Borgby.
25.06.2015

Godkända detaljplaner och delgeneralplan

Fullmäktige har genom sina beslut 15.6.2015 § 35, § 36 och § 37 godkänt detaljplan och detaljplaneändring för utvidgning av Hassellunden, del A (plan T 7 A), detaljplaneändring för Stenkulla (plan T 8) samt Tallmo delgeneralplan (plan G21) rättad enligt NTM-centralens rättelseuppmaning.
11.06.2015

Sibbo vattentjänster säljer utgående från anbud ett fordon som tagits ur bruk

Sibbo vattentjänstverks volkswagen service-pickup-bil med hiab-kran har tagits ur trafik på grund av ett fel i växellådan.
11.06.2015

Godkänd detaljplaneändring

Kommunstyrelsen har genom sitt beslut 2.6.2015 § 142 godkänt detaljplaneändringen för Skillnaden (N 41).
11.06.2015

Planläggningsöversikt 2015

Den årliga planläggningsöversikten innehåller information om aktuella planeringsprojekt inom markanvändningen. I planläggningsöversikten finns också kontaktuppgifter och anvisningar om hur man själv kan påverka och delta i planeringen som gäller markanvändning.
06.06.2015

Detaljplaneändring för Massby ridcentrum - programmet för deltagande och bedömning läggs fram på nytt

Detaljplaneringsområdet för Massby ridcenter (M 2) har utvidgats.
04.06.2015

Service under sommaren 2015

Kommunens växel 09 23531 är öppen hela sommaren mån.– tors. kl. 8–15.30 och fre. kl. 8–14. Kundtjänsten (Info), ämbetsverkets kanslier och kommunens kassa är stängda 29.6–26.7.2015.
28.05.2015

Reservering av regelbunden användningstur: Nickby ungdomsgård och ungdomsutrymmet Pleissi

Föreningar och grupper som vill reservera dessa verksamhetsutrymmen för perioden hösten 2015-våren 2016 bör skriftligen lämna in en anhållan till idrotts- och ungdomstjänsterna i Sibbo kommun, idrotts- och ungdomstjänster, Liljeberg, Pb 7, 04131 SIBBO, senast 18.6.2015.
25.05.2015

Tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

Miljövårdschefens beslut jämte därtill hörande besvärsanvisning finns framlagda till allmänt påseende på Sibbo kommuns teknik- och miljöavdelning, adress Stora Byvägen 18, Sibbo, under ämbetsverkets öppethållningstider 22.5. – 22.6.2015.

Arkiv

2020 (57)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar